Testovací web

Nákup 0,0 Kč

Testovací web Aktuality

Aktuality

Další článek: Jackson Pollock

Mlhovina v Orionu

Mlhovina v Orionu, známá také jako M42 (Messier 42), je emisní mlhovina vzdálená 1600 světelných let od Země v souhvězdí Orionu. Je vidět i pouhým okem přímo uprostřed Orionova meče. Šířka je 33 světelných let. Tvoří jádro tzv. Orionova komplexu, kde se mimo ni nachází například i mlhovina Koňská hlava, Orionův molekulový oblak, Barnardova smyčka a jiné. Orionův komplex zahrnuje mnoho objektů na ploše několika set světelných let z nichž nejvýraznější je právě Velká mlhovina v Orionu.

Součástí je otevřená hvězdokupa Trapez, složená z velmi mladých hvězd. Hubbleův teleskop odhalil prachový disk kolem těchto hvězd, pravděpodobně počáteční stádium vývoje planetární soustavy.

Velká emisní mlhovina v Orionu

Mlhovinu objevil v roce 1610 francouzský astronom Nicolas-Claude Fabri de Peiresc. V roce 1870 ji poprvé vyfotografoval Henry Draper, teď už je mlhovina fotografována snad nejčastěji ze všech mlhovin, které můžeme na obloze vidět. V roce 1995 Mark McCaughrean a Bob O´Dell objevili uvnitř Velké mlhoviny tzv. protoplanetární disky v jejichž středu se nacházejí mladé hvězdy. K tvorbě planet v protoplanetárních discích musí docházet hodně rychle, protože již vyvinuté hvězdy Trapézu z protoplanetárních disků ,,sfoukávají" materiál.
Velká mlhovina v Orionu je Zemi nejbližší emisní mlhovina, hned vedle ní se nalézá další mlhovina známá jako M43 (je to však jen jakýsi výběžek Velké mlhoviny v Orionu), tyto dvě mlhoviny jsou od sebe odděleny temnou mlhovinou s podivným názvem Rybí tlama. Velká mlhovina v Orionu je částí komplexu mlhovin nazývaného OMC-1, který má průměr několik stovek světelných let, do něhož mimo ni patří např. mlhovina Koňská hlava, Mlhovina Plamínek, Barnardova smyčka a jiné.
Emisní mlhovina je taková mlhovina jejíž atomy jsou ionizovány (v tomto případě se tak děje z důvodu přítomností několika mladých hvězd. Jedná se především o hvězdy Trapézu). Jejich ,,vyloučené" elektrony se opět vracejí zpět a při tom vyzařují energii.

Zdroj: Wikipedia